Inscrierea in unitati de invatamant cu grupe de nivel prescolar si/sau anteprescolar pentru anul 2024-2025
Concurs pentru acordarea gradatiei de merit, sesiunea 2024
Calendarul anului scolar 2023-2024 in judetul Satu Mare
Repartizarea, in unitatile de invatamant din judetul Satu Mare, a elevilor/prescolarilor ce provin din zona conflictului armat din Ucraina
CONTACT

Str. 1 Decembrie 1918, nr. 6
Satu Mare
Judetul Satu Mare
Romania
Tel: 0261 712175
Fax: 0261 713441

e-mail: isjsm@satmar.ro

Prezentare

 

Ca instituție publică, Inspectoratul Școlar al Județului Satu Mare urmărește realizarea prevederilor Legii Educației Naționale 1/2011 cu modificările și completările ulterioare referitoare la finalitățile învățământului, accesul la toate nivelurile și formele de învățământ ale cetățenilor, fundamentarea judicioasă a rețelei de învățământ, asigurarea condițiilor optime desfășurării procesului instructiv educativ de învățământ și educațiie din județul Satu Mare.


Educația este un factor strategic pentru viitorul României. “Societatea educațională” este tipul de civilizație care valorifică eficient propriile resurse umane și presupune noi demersuri de politică educațională: educatia pentru toți și educația pentru fiecare. Aceasta presupune:

 • accesul larg la serviciile de educație și formare;
 • educație pe toată durata vieții;
 • extinderea funcției educative a socieății la un ansamblu de instituții formative (școala și universitatea, dar și media, familia, comunitățile, intreprinderile, ONG-urile);
 • educație pe măsură, în funcție de interese și aptitudini.

Inspectoratul Școlar al Județului Satu Mare promovează strategia educațională la nivelul județului și are rolul de coordonare interinstituțională și comunicare strategică între M.E.N. și unitățile de învățământ. Inspectoratul Școlar asigură calitatea procesului educațional și a realizării șanselor egale în educație, sprijină dezvoltarea instituțională a unităților de învățământ în vederea consolidării autonomiei acestora în condiții de competiție, în conformitate cu standardele naționale. Activitatea Inspectoratului Școlar al Județului Satu Mare se concretizează prin implementarea în teritoriu a hotărârilor, deciziilor și măsurilor elaborate pe plan național, receptarea lor corectă în sistem și intervenția oportună pentru înfăptuirea acestora.

Inspectoratul Școlar al Județului Satu Mare este organ descentralizat de specialitate, subordonat Ministerului Educatiei Nationale, având, în principal, următoarele atribuții:

 • urmărește modul de organizare și de funcționare a rețelei de învățământ preuniversitar, în conformitate cu politica educațională la nivel național;
 • asigură aplicarea legislației în organizarea, conducerea și desfășurarea procesului de învățământ;
 • asigură calitatea învățământului și respectarea standardelor naționale prin inspecția școlară;
 • înființează, cu avizul Ministerului Educatiei Nationale, unități școlare ale învățământului de stat: grădinițe, școli primare, gimnazii, școli profesionale;
 • propune Ministerului Educației Naționale rețeaua de școlarizare din raza teritorială, în conformitate cu politica educațională, a studiilor de prognoză, după consultarea unităților de învățământ, a autorităților locale, a agenților economici și a partenerilor sociali interesați;
 • asigură, împreună cu autoritățile administrației publice locale, școlarizarea elevilor pe durata învățământului obligatoriu;
 • coordonează încadrarea unităților de învățământ cu personal didactic necesar, în conformitate cu prevederile Statutului personalului didactic;
 • organizează și îndrumă activitatea de perfecționare a personalului didactic, de cercetare științifică și alte acțiuni complementare din învățământul preuniversitar;
 • coordonează utilizarea, dezvoltarea și protejarea bazei didactico-materiale din unitățile de învățământ, impreună cu autoritățile publice locale;
 • coordonează organizarea admiterii și a examenelor de absolvire din unitățile de învățământ, precum și a concursurilor școlare;
 • coordonează și controlează împreună cu autoritățile publice locale activitatea unităților de învățământ conexe Inspectoratului Școlar Județean Satu Mare.
CAUTARE
Telefon contact ISJ Satu Mare: 0261 712175
TelVerde

1. TelVerde ISJ Satu Mare: 0800816261

----------------------------------------

2. TelVerde national gratuit: 0800801100

OLIMPIADA NATIONALA-ARIA CURRICULARA TEHNOLOGII-DOMENIUL FABRICAREA PRODUSELOR DIN LEMN, SATU MARE, 2024

OLIMPIADA NATIONALA ISTORIA SI TRADITIILE MINORITATII MAGHIARE, SATU MARE, 2024

OLIMPIADA NATIONALA A SPORTULUI SCOLAR-BASCHET BAIETI LICEU-SATU MARE, 2024

OLIMPIADA NATIONALA „UNIVERSUL CUNOASTERII PRIN LECTURA”

OLIMPIADA NATIONALA DE LIMBA SI LITERATURA UCRAINEANA

Metode si activitati inovative pentru incluziunea elevilor romi

Centrul Județean de Excelență

READY TO READ Erasmus+