MENIU
CONTACT

Str. 1 Decembrie 1918, nr. 6
Satu Mare
Judetul Satu Mare
Romania
Tel: 0261 712175
Fax: 0261 713441

e-mail: isjsm@satmar.ro

Legislatie
Regulament-cadru de organizare si functionare a inspectoratelor scolare
 
HOTARARE nr. 1.165 din 23 decembrie 2013 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/prescolar si stabilirea finantarii de baza a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat, care se asigura din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/prescolar

Ordonanta de Urgenta nr. 117/2013 privind modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011

Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011

Constitutia Romaniei

Codul muncii republicat

Legea nr. 62/2013 pentru modificarea articolului 96 din Legea Educatiei Nationale (Consiliul de administratie)

Legea 63/2011

Legea 71/2013

Legea 165 din 20.05.2013

Legea 176/2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice

Legea 255/2013 - Noul cod de procedura penala

Legea 284/2010

Legea 213/1998

Legea 35/2007 privind siguranta in unitatile de invatamant

Legea 333/2003 privind paza obiectelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor

Legea ANI nr. 144/2007 - actualizata in februarie 2013

Legea nr. 61 din 21.03.2013 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare

Strategia anticoruptie in educatie 2013-2015

Ordin privind structura anului scolar 2013-2014

OUG nr. 71/2009

OUG nr. 119/2012

Ghid privind incompatibilitatile si conflictele de interese

CAUTARE

Telefon contact ISJ Satu Mare: 0261 712175
TelVerde judetean

----------------------------------------

Pentru sesizarea unor eventuale fapte de coruptie, pe parcursul intregii perioade de desfasurare a concursului pentru ocuparea functiilor vacante de director si director adjunct in unitatile de invatamant preuniversitar, intre orele 8.00 - 16.00, pot fi folosite:

 

1. TelVerde national gratuit: 0800801100

 

2. TelVerde ISJ Satu Mare: 0800816261

Simulari examene nationale