Calendarul anului scolar 2023-2024 in judetul Satu Mare
Inscrierea in unitati de invatamant cu grupe de nivel prescolar si/sau anteprescolar pentru anul 2023-2024
Concurs pentru acordarea gradatiei de merit, sesiunea 2023
Repartizarea, in unitatile de invatamant din judetul Satu Mare, a elevilor/prescolarilor ce provin din zona conflictului armat din Ucraina
CONTACT

Str. 1 Decembrie 1918, nr. 6
Satu Mare
Judetul Satu Mare
Romania
Tel: 0261 712175
Fax: 0261 713441

e-mail: isjsm@satmar.ro

INFORMARE EUROPEANA PENTRU SCOLI

 

Agentia Nationala pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale http://www.anpcdefp.ro/
Ministerul Educatiei   http://www.edu.ro/index.php/base/frontpage
Institutul European din România http://www.ier.ro/
Centrul de Informare al Reprezentantei CE in Romania www.infoeuropa.ro/
Asociatia Europeana a Cadrelor Didactice http://www.aede.eu/
Asociatia Europeana a Cadrelor Didactice - sectiunea romana  http://www.aede.eu/romania.html
Agentia de Dezvoltare Regionala NV http://www.nord-vest.ro/
Forum Fonduri Structurale http://forum.portal.edu.ro/
Consiliul Europei - Educatie http://hub.coe.int/what-we-do/education-and-sports
Programul Pestalozzi al Consiliului Europei pentru formare profesioanala a cadrelor didactice

http://www.coe.int/t/dg4/education/pestalozzi/

home/default_en.asp

Portalul UNESCO pentru educatie  http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international-agenda/education-for-sustainable-development/
Comisia Europeana in Romania http://ec.europa.eu/romania/index_ro.htm
Parlamentul European in Romania http://www.europarl.ro/view/ro/index.html

 

CAUTARE
Telefon contact ISJ Satu Mare: 0261 712175
TelVerde

1. TelVerde ISJ Satu Mare: 0800816261

----------------------------------------

2. TelVerde national gratuit: 0800801100

OLIMPIADA NATIONALA „UNIVERSUL CUNOASTERII PRIN LECTURA”

OLIMPIADA NATIONALA DE LIMBA SI LITERATURA UCRAINEANA

Metode si activitati inovative pentru incluziunea elevilor romi

Centrul Județean de Excelență

READY TO READ Erasmus+