CONTACT

Str. 1 Decembrie 1918, nr. 6
Satu Mare
Judetul Satu Mare
Romania
Tel: 0261 712175
Fax: 0261 713441

e-mail: isjsm@satmar.ro

Prezentare

 

Ca instituţie publică, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Satu Mare urmăreşte realizarea prevederilor Legii Educației Naționale 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare referitoare la finalităţile învăţământului, accesul la toate nivelurile şi formele de învăţământ ale cetăţenilor, fundamentarea judicioasă a reţelei de învăţământ, asigurarea condiţiilor optime desfăşurării procesului instructiv educativ de învăţământ şi educaţie din judeţul Satu Mare.


Educaţia este un factor strategic pentru viitorul României. “Societatea educaţională” este tipul de civilizaţie care valorifică eficient propriile resurse umane şi presupune noi demersuri de politică educaţională: educatia pentru toţi şi educaţia pentru fiecare. Aceasta presupune:

 • accesul larg la serviciile de educaţie şi formare;
 • educaţie pe toată durata vieţii;
 • extinderea funcţiei educative a societăţii la un ansamblu de instituţii formative    (şcoala şi universitatea, dar şi media, familia, comunităţile, intreprinderile, ONG-urile);
 • educaţie pe măsură, în funcţie de interese şi aptitudini.

Inspectoratul Şcolar al Judeţului Satu Mare promovează strategia educaţională la nivelul judeţului şi are rolul de coordonare interinstituţională şi comunicare strategică între M.E.N. şi unităţile de învăţământ. Inspectoratul şcolar asigură calitatea procesului educaţional şi a realizării şanselor egale în educaţie, sprijină dezvoltarea instituţională a unităţilor de învăţământ în vederea consolidării autonomiei acestora în condiţii de competiţie, în conformitate cu standardele naţionale. Activitatea Inspectoratului Şcolar al Judeţului Satu Mare se concretizează prin implementarea în teritoriu a hotărârilor, deciziilor şi măsurilor elaborate pe plan naţional, receptarea lor corectă în sistem şi intervenţia oportună pentru înfăptuirea acestora.

Inspectoratul Şcolar al Judeţului Satu Mare este organ descentralizat de specialitate, subordonat Ministerului Educatiei Nationale, având, în principal, următoarele atribuţii:

 • urmăreşte modul de organizare şi de funcţionare a reţelei de învăţământ preuniversitar, în conformitate cu politica educaţională la nivel naţional;
 • asigură aplicarea legislaţiei în organizarea, conducerea şi desfăşurarea procesului de învăţământ;
 • asigură calitatea învăţământului şi respectarea standardelor naţionale prin inspecţia şcolară;
 • înfiinţează, cu avizul Ministerului Educatiei Nationale, unităţi şcolare ale învăţământului de stat: grădiniţe, şcoli primare, gimnazii, şcoli profesionale;
 • propune Ministerului Educaţiei Naţionale reţeaua de şcolarizare din raza teritorială, în conformitate cu politica educaţională, a studiilor de prognoză, după consultarea unităţilor de învăţământ, a autorităţilor locale, a agenţilor economici şi a partenerilor sociali interesaţi;
 • asigură, împreună cu autorităţile administraţiei publice locale, şcolarizarea elevilor pe durata învăţământului obligatoriu;
 • coordonează încadrarea unităţilor de învăţământ cu personal didactic necesar, în conformitate cu prevederile Statutului personalului didactic;
 • organizează şi îndrumă activitatea de perfecţionare a personalului didactic, de cercetare ştiinţifică şi alte acţiuni complementare din învăţământul preuniversitar;
 • coordonează utilizarea, dezvoltarea şi protejarea bazei didactico-materiale din unităţile de învăţământ, impreună cu autorităţile publice locale;
 • coordonează organizarea admiterii şi a examenelor de absolvire din unităţile de învăţământ, precum şi a concursurilor şcolare;
 • coordonează şi controlează impreuna cu autoritatile publice locale activitatea unităţilor de învaţamânt conexe Inspectoratului Şcolar Judeţean Satu Mare.
CAUTARE
Telefon contact ISJ Satu Mare: 0261 712175
Olimpiade si concursuri nationale 2018

Pentru sesizarea unor eventuale fapte de coruptie, pe parcursul intregii perioade de desfasurare a concursului pentru ocuparea functiilor vacante de director si director adjunct in unitatile de invatamant preuniversitar, intre orele 8.00 - 16.00, pot fi folosite:

 

1. TelVerde national gratuit: 0800801100

 

2. TelVerde ISJ Satu Mare: 0800816261

Resurse educationale deschise
Simulari examene nationale
TelVerde judetean

Olimpiade si concursuri nationale 2016