Calendarul anului scolar 2023-2024 in judetul Satu Mare
Inscrierea in unitati de invatamant cu grupe de nivel prescolar si/sau anteprescolar pentru anul 2023-2024
Concurs pentru acordarea gradatiei de merit, sesiunea 2023
Repartizarea, in unitatile de invatamant din judetul Satu Mare, a elevilor/prescolarilor ce provin din zona conflictului armat din Ucraina
CONTACT

Str. 1 Decembrie 1918, nr. 6
Satu Mare
Judetul Satu Mare
Romania
Tel: 0261 712175
Fax: 0261 713441

e-mail: isjsm@satmar.ro

Echivalarea perioadelor de studii efectuate in strainatate

Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare realizează echivalarea perioadelor de studii efectuate în străinătate, de cetățeni români, cetățeni din state membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și din Confederația Elvețiană și de cetățeni care au obținut o formă de protecție internațională.

 

Perioadele de studii pentru care se realizează echivalarea sunt cele corespunzătoare învățământului general obligatoriu, ciclului superior al liceului, perioadelor de studii de nivel profesional și postliceal nefinalizate cu diplomă. Echivalarea studiilor se realizează conform metodologiei aprobate prin Ordinul MEC nr. 5638/2020.

 

Dosarul pentru echivalarea perioadelor de studii va conține:

  1. cerere conform modelului anexat;
  2. certificat de naștere al elevului – copie;
  3. cartea de identitate a părintelui elevului pentru care se solicită echivalarea studiilor – copie;
  4. foaia matricolă pentru clasele promovate în România (dacă este cazul) – original;
  5. documente școlare din care să rezulte nivelul, durata și promovarea clasei/claselor pentru care se solicită echivalarea – copii și traduceri autorizate (pentru documentele care sunt emise în limbile engleză, franceză sau italiană nu este necesar să se depună în dosar și traduceri autorizate).

Dosarul se depune:

  1. la secretariatul Inspectoratului Școlar Județean Satu Mare / sau
  2. la unitatea de învățământ la care elevul participă la cursuri în calitate de audient, în conformitate cu prevederile art. 125 din Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ME nr. 4183/2022. Unitatea de învățământ depune dosarul pentru echivalare la Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare, împreună cu decizia privind nivelul clasei în care este înscris elevul ca audient.
CAUTARE
Telefon contact ISJ Satu Mare: 0261 712175
TelVerde

1. TelVerde ISJ Satu Mare: 0800816261

----------------------------------------

2. TelVerde national gratuit: 0800801100

OLIMPIADA NATIONALA „UNIVERSUL CUNOASTERII PRIN LECTURA”

OLIMPIADA NATIONALA DE LIMBA SI LITERATURA UCRAINEANA

Metode si activitati inovative pentru incluziunea elevilor romi

Centrul Județean de Excelență

READY TO READ Erasmus+